Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 21MDL1.SG

Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 21MDL1.SG

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành Du lịch lớp 21MDL1.SG về Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:


Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 21MDL1A

Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 21MDL1A

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành Du lịch lớp 21MDL1A về Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:


Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 21MQT1A

Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 21MQT1A

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh lớp 21MQT1A về Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:


Quyết định và danh sách miễn giảm học phí đợt 2 khóa 2021

Quyết định và danh sách miễn giảm học phí đợt 2 khóa 2021

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ban hành quyết định và danh sách miễn giảm học phí đợt 2 khóa 2021 


Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 21MTH1A

Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 21MTH1A

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin lớp 21MTH1A về Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:


Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 20MTH1.BD

Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 20MTH1.BD

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ lớp 20MTH1.BD về Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:


Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 20MTC1.BD và 21MTC1A

Thông báo Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ lớp 20MTC1.BD và 21MTC1A

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành lớp 20MTC1.BD và 21MTC1A về Ké hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ như sau:


Thông báo Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp 20MTC1A

Thông báo Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp 20MTC1A

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành lớp 20MTC1A về Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:


Thông báo các mốc thời gian đóng học phí lớp bằng đôi thạc sĩ khóa 2021

Thông báo các mốc thời gian đóng học phí lớp bằng đôi thạc sĩ khóa 2021

Nhà trường thông báo đến học viên các lớp 21MTH1.BD, 21MDL1.BD, 21MQT1.BD, 21MTC1.BD về mốc thời gian và số tiền học phí toàn khóa như sau


Về đầu trang
Design by Information Management Department