Quyết định và danh sách miễn giảm học phí đợt 1 khóa 2021

Quyết định và danh sách miễn giảm học phí đợt 1 khóa 2021

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ban hành quyết định và danh sách miễn giảm học phí đợt 1 khóa 2021 


Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp 20MDL1A

Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp 20MDL1A

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành Du lịch (20MDL1A) về thủ tục và thời gian tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn như sau:


Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp 20MTC1A

Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp 20MTC1A

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng (20MTC1A) về thủ tục và thời gian tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn như sau:


Thông báo các mốc thời gian đóng học phí thạc sĩ khóa 2021 đợt 2

Thông báo các mốc thời gian đóng học phí thạc sĩ khóa 2021 đợt 2

Nhà trường thông báo đến học viên các lớp 21MDL1B, 21MQT1B, 21MTC1B về mốc thời gian và số tiền học phí toàn khóa như sau


Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh (20MQT1B)

Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh (20MQT1B)

Nhà trường thông báo đến học viên thạc sĩ lớp 20MQT1B về kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ


Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ lớp 20MQT1A

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ lớp 20MQT1A

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ban hành quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn cho các học viên Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 2020 (20MQT1A). 


Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp 19MQT1B

Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ lớp 19MQT1B

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo cho các học viên Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 2019 (19MQT1B) về thủ tục và thời gian tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn như sau:


Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng (20MTC1B)

Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng (20MTC1B)

Nhà trường thông báo đến học viên thạc sĩ lớp 20MTC1B về kế hoạch thực hiện luận văn:


Thông báo về việc thực hiện luận văn Thạc sĩ Du lịch (20MDL1B)

Thông báo về việc thực hiện luận văn Thạc sĩ Du lịch (20MDL1B)

Nhà trường thông báo đến học viên lớp 20MDL1B về kế hoạch thực hiện luận văn và tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Du lịch:


Về đầu trang
Design by Information Management Department