Thông báo về việc đóng học phí các lớp thạc sĩ năm 2021

Thông báo về việc đóng học phí các lớp thạc sĩ năm 2021

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ khóa 2020 về thời gian đóng học phí các đợt của năm 2021, cụ thể như sau:


Thông báo về việc ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc thạc sĩ năm 2021

Thông báo về việc ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc thạc sĩ năm 2021

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ về kế hoạch tổ chức ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc thạc sĩ,


Quyết định giao đề tài và kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Du lịch khóa 2019

Quyết định giao đề tài và kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Du lịch khóa 2019

Nhà trường thông báo cho các học viên thạc sĩ ngành Du lịch danh sách đề tài, GVHD và mốc thời gian hoàn thành luận văn


Thông báo Lịch trực Viện Đào tạo Sau đại học

Thông báo Lịch trực Viện Đào tạo Sau đại học

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ lịch trực ngoài giờ tại các cơ sở, cụ thể như sau:


Thông báo miễn giảm học phí cho học viên thạc sĩ đợt thi tháng 11/2020

Thông báo miễn giảm học phí cho học viên thạc sĩ đợt thi tháng 11/2020

Thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ khóa 2020 thi tháng 11/2020 về thủ tục miễn giảm học phí, cụ thể như sau:


Thông báo đóng học phí thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo đóng học phí thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Nhà trường thông báo cho các học viên Thạc sĩ thời gian, địa điểm đóng học phí đợt 2 năm 2020


Thông báo tổ chức giảng dạy các môn học trên lớp

Thông báo tổ chức giảng dạy các môn học trên lớp

Căn cứ và kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021;


Về đầu trang