Quyết định giao giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ lớp 20MQT1A

Quyết định giao giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ lớp 20MQT1A

Nhà trường ban hành quyết định giao giảng viên hướng dẫn cho các học viên Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh khóa 2020 (20MQT1A) của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 


Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng

Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng

Nhà trường thông báo cho các học viên học viên thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng lớp 19MTC1B về việc tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ một số nội dung như sau:


Thông báo Tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Du lịch

Thông báo Tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Du lịch

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ ngành Du lịch lớp 19MDL1A về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ một số nội dung như sau:


Thông báo về việc ôn tiếng Anh bậc thạc sĩ năm 2021 bằng hình thức online

Thông báo về việc ôn tiếng Anh bậc thạc sĩ năm 2021 bằng hình thức online

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ về Thời khóa biểu ôn tiếng Anh bậc thạc sĩ bằng hình thức online


Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ 20MTH1A

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ 20MTH1A

Nhà trường ban hành quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ và phân công giảng viên hướng dẫn cho các học viên Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2020 (20MTH1A) 


Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng đợt 1 khóa 2020

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng đợt 1 khóa 2020

Nhà trường thông báo đến học viên ngành Tài chính ngân hàng đợt 1 năm 2020 về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ:


Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ Du lịch đợt 1 khóa 2020

Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ Du lịch đợt 1 khóa 2020

Nhà trường thông báo đến học viên ngành Du lịch đợt 1 năm 2020 về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ:


Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2020

Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2020

Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ của ngành Công nghệ thông tin đợt 1 khóa 2020:


Thông báo dời ngày phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ (số 2)

Thông báo dời ngày phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ (số 2)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo cho các học viên Thạc sĩ về việc tiếp tục dời ngày tổ chức phát bằng tốt nghiệp như sau:


Về đầu trang
Design by Information Management Department