Print this page

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2020

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo về kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh - đợt 2 năm 2020

* Nhận hồ sơ bảo vệ: Đến 15/07/2020

* Ngày bảo vệ (dự kiến): 25/07/2020

Chi tiết xem tại đây

Đã đọc 852 lần