Quyết định giao đề tài và kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Du lịch khóa 2019

Nhà trường thông báo cho các học viên thạc sĩ ngành Du lịch danh sách đề tài, GVHD và mốc thời gian hoàn thành luận văn

Danh sách đề tài - Xem tại đây

Kế hoạch bảo vệ luận văn - Xem tại đây

Đã đọc 96 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department