Thông báo về việc đóng học phí các lớp thạc sĩ năm 2021

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ khóa 2020 về thời gian đóng học phí các đợt của năm 2021, cụ thể như sau:

Chi tiết thông báo - Xem tại đây

 
 
Đã đọc 251 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department