Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ QTKD (20MQT1A)

Nhà trường thông báo đến học viên ngành quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2020 về kế hoạch thực hiện luận văn như sau:

 Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Đã đọc 570 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department