Thông báo Tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Du lịch

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ ngành Du lịch lớp 19MDL1A về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ một số nội dung như sau:

 Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Đã đọc 78 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department