Thông báo tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng

Nhà trường thông báo cho các học viên học viên thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng lớp 19MTC1B về việc tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ một số nội dung như sau:

 Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Đã đọc 70 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department