Thông báo thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí cho học viên thạc sĩ Đợt 2 năm 2021

Nhà trường thông báo tới học viên thạc sĩ đợt 2 năm 2021 các ngành: Du lịch, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Công nghệ thông tin về thủ tục, thời gian làm hồ sơ miễn giảm học phí như sau:

Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Các biểu mẫu tại website: http://saudaihoc.ntt.edu.vn/bieu-mau

Đã đọc 399 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department