Hướng dẫn quy trình giải quyết học vụ

Viện đào tạo Sau đại học gửi anh chị học viên hướng dẫn các vấn đề học vụ như sau:

1. Xác nhận học viên;

2. Xin cấp bảng điểm;

3. Xin miễn giảm học phí;

4. Xin chuyển, miễn điểm;

5. Nghỉ học tạm thời;

6. Chuyển từ NTTU đến cơ sở đào tạo khác;

7. Chuyển từ cơ sở đào tạo khác đến NTTU.

Chi tiết hướng dẫn: Xem tại đây

Đã đọc 432 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department