Thông báo về việc thực hiện luận văn Thạc sĩ Du lịch (20MDL1B)

Nhà trường thông báo đến học viên lớp 20MDL1B về kế hoạch thực hiện luận văn và tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ Du lịch:

 Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Đã đọc 249 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department