All for Joomla All for Webmasters

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019


Nhà trường thông báo cho các học viên kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019 như sau:

STT Số báo danh Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Điểm TB
1 1800000066 Trần Thụy Kim Anh Nữ 23/09/1988 18MQT1A 5.6
2 1800000088 Lý Hồng  Chương Nam 30/09/1981 18MQT1A 6.6
3 1611542351 Nguyễn Duy  Đắc Nam 21/03/1984 16MTH1A 5.9
4 1800000108 Võ Thị Phương  Dung Nữ 25/04/1989 18MQT1A 6.8
5 1800000102 Trương Thị Em Nữ 09/08/1969 18MQT1A 6.0
6 1800000116 Hồ Thị Trúc Giang Nữ 12/06/1979 18MQT1A 6.5
7 1800000099 Thái Thanh  Nam 07/07/1969 18MQT1A 6.0
8 1800000098 Lưu Thị  Hải Nữ 27/06/1977 18MQT1A 5.9
9 1800000115 Nguyễn Thị Kim  Hoàng Nữ 23/01/1985 18MQT1A 6.0
10 1800000114 Trần Thị Thu  Hương Nữ 09/01/1976 18MQT1A 6.8
11 1611542357 Nguyễn Văn  Ka Nam 19/01/1989 16MTH1A 5.9
12 1800000096 Nguyễn Phước Hoàng  Nhung Nữ 20/11/1983 18MQT1A 6.0
13 1611542356 Hoàng Ngọc  Oanh Nữ 29/07/1987 16MTH1A 6.6
14 1611542353 Phạm Hồ Nam  Phương Nam 12/04/1986 16MTH1A 6.6
15 1811546957 Nguyễn Trần Như  Quỳnh Nữ 16/03/1980 18MQT1A 6.8
16 1800000065 Trần Thanh Sang Nam 19/04/1990 18MQT1A 6.6
17 1711549633 Nguyễn Quỳnh  Sơn Nam 11/02/1987 17MQT1A 6.8
18 1800000101 Nguyễn Trương Thanh Tâm Nam 06/01/1994 18MQT1A 6.6
19 1800000132 Vũ Hoàng  Tâm Nam 26/04/1982 18MQT1A 6.3
20 1800000120 Từ Vĩnh  Thành Nam 22/03/1978 18MQT1A 6.3
21 1711549622 Lâm Thanh  Thảo Nữ 25/01/1992 17MQT1A 6.9
22 1800002848 Nguyễn Mai  Thi Nữ 02/10/1984 18MTC1A 7.0
23 1611542358 Nguyễn Ngọc  Thọ Nam 22/02/1977 16MTH1A 6.4
24 1800000111 Dương Thị Khánh Thư Nữ 21/05/1982 18MQT1A 5.8
25 1800000110 Lương Đoàn Quốc  Thuận Nam 18/09/1990 18MQT1A 5.4
26 1800000021 Nguyễn Thị Thu  Thủy Nữ 23/08/1979 18MQT1A 5.0
27 1611542354 Phạm Tuyết  Trang Nữ 06/01/1989 16MTH1A 6.6
28 1800002956 Huỳnh Văn  Trung Nam 07/11/1972 18MTC1A 6.4
29 1611542352 Trần Thanh  Nam 10/07/1986 16MTH1A 6.3
30 1611542355 Nguyễn Lâm  Viên Nam 15/03/1984 16MTH1A 5.9
31 1800000113 Nguyễn Thị Thu Vĩnh Nữ 12/02/1977 18MQT1A 5.6
32 1800000112 Trương Thị Kim Xuyến Nữ 27/03/1982 18MQT1A 6.5

* Điểm đạt >= 5.0
Học viên muốn xem điểm cụ thể vui lòng liên hệ Viện Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học

- Viện sau đại học -

Thư viện Video

Quick Poll

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 300A, Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ CHí Minh

Điện thoại: (028) 66 592 139

Email: saudaihoc@ntt.edu.vn

BẢN ĐỒ

Go to top