Thông báo Lễ khai giảng khóa đào tạo Thạc sĩ khóa 2020

Thông báo Lễ khai giảng khóa đào tạo Thạc sĩ khóa 2020

Nhà trường kính mời các anh chị học viên trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ khóa 2020 về dự Lễ khai giảng


Thông báo tổ chức giảng dạy các môn học trên lớp

Thông báo tổ chức giảng dạy các môn học trên lớp

Căn cứ và kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021;


Thông báo Lễ khai giảng khóa đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Lễ khai giảng khóa đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Nhà trường kính mời các anh chị học viên trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 1 khóa 2020 về dự Lễ khai giảng


Thông báo Lễ tốt nghiệp bậc Thạc sĩ năm 2020

Thông báo Lễ tốt nghiệp bậc Thạc sĩ năm 2020

Thông báo cho các lớp: 17MQT1A, 18MTH1A, 18MQT1A, 18MTC1A Lễ tốt nghiệp năm 2020


Thông báo Quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo Quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành vui mừng thông báo cho các anh chị tham gia thi kì thi tuyển sinh thạc sĩ khóa ngày 11/07/2020


Thạc sĩ Tài chính ngân hàng - Thách thức và Cơ hội

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng - Thách thức và Cơ hội

1. Nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội đối với ngành Tài chính Ngân hàng

Nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới, cùng với sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang có tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra sự thay đổi lớn cho hệ thống ngân hàng, các ngân hàng truyền thống sẽ dần bị thay thế bởi các ngân hàng công nghệ, dịch vụ hiện đại nên lĩnh vực tài chính ngân hàng khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, vấn đề nguồn nhân lực được xem là khâu đột phá, phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia hiện nay.


ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thạc sỹ khóa 2019

ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo thạc sỹ khóa 2019

NTTU - Nối tiếp những thành công trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng ngày 23/05/2020, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã long trọng tổ chức lễ khai giảng cho các học viên vừa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh trình độ Sau đại học trong đợt thi tuyển vào năm 2019.


Về đầu trang
Design by Information Management Department