Thông báo về việc tạm ngưng lịch học thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc tạm ngưng lịch học thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Nhà trường Thông báo về việc tiếp tục tạm ngưng lịch học thạc sĩ đợt 2 năm 2019, bắt đầu từ ngày 09/03/2020 đến khi có thông báo mới

Chi tiết thông báo - Xem tại đây


Thông báo về thời gian học thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Thông báo về thời gian học thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Nhà trường Thông báo về lịch học thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Chi tiết thông báo - Xem tại đây


Thông báo về việc ôn và đánh giá năng lực tiếng Anh bậc thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Thông báo về việc ôn và đánh giá năng lực tiếng Anh bậc thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên Cao học các lớp về kế hoạch tổ chức ôn và thi tiếng Anh đầu ra bậc thạc sĩ, cụ thể như sau:


Thông báo Dời ngày thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Thông báo Dời ngày thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Nhà trường xin thông báo về Thời gian thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2019 đối với các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng: Chuyển từ ngày 12/05/2019 sang ngày 30/06/2019


Thông báo Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Thông báo Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Nhà trường xin thông báo cho học viên cao học ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 về điều kiện, hồ sơ thời gian và các thông tin chi tiết về việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp như sau:


Danh sách hội đồng và thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ CNTT khóa 2016

Danh sách hội đồng và thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ CNTT khóa 2016

Viện Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học thông báo cho các anh chị học viên ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 về hội đồng bảo vệ luận văn như sau:


Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019

Nhà trường thông báo cho các học viên kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019 như sau:


Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến học viên đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 về thời gian tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp như sau:


Thông báo hoàn trả lệ phí ôn thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

Thông báo hoàn trả lệ phí ôn thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

Nhà trường xin thông báo về việc hoàn trả lệ phí ôn thi tuyển sinh thạc sĩ Đợt thi tháng 12/2018 và tháng 06/2019 đối với các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng.


Về đầu trang
Design by Information Management Department