Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lớp 19MQT1A

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lớp 19MQT1A

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 khóa 2019 (19MQT1A) về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ bằng hình thức online một số nối dung như sau:


Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ QTKD (20MQT1A)

Thông báo thực hiện luận văn thạc sĩ QTKD (20MQT1A)

Nhà trường thông báo đến học viên ngành quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2020 về kế hoạch thực hiện luận văn như sau:


Thông báo thời gian học và đóng học phí các lớp Thạc sĩ khóa 2021

Thông báo thời gian học và đóng học phí các lớp Thạc sĩ khóa 2021

Nhà trường thông báo tới học viên Thạc sĩ khóa 2021 các ngành: Du lịch, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Công nghệ thông tin về thời gian đóng học phí khóa 2021 như sau:


Thông báo hoàn tất học phí Thạc sĩ lớp 20MQT1B, 20MTC1B, 20MDL1B

Thông báo hoàn tất học phí Thạc sĩ lớp 20MQT1B, 20MTC1B, 20MDL1B

Nhà trường thông báo tới học viên lớp 20MQT1B, 20MTC1B, 20MDL1B về thời gian hoàn tất các khoản công nợ còn thiếu, cụ thể như sau:


Thông báo gia hạn đóng học phí chương trình thạc sĩ - bằng đôi

Thông báo gia hạn đóng học phí chương trình thạc sĩ - bằng đôi

Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, cũng như kinh tế của hầu hết các bạn học viên đang có nguyện vọng tham gia chương trình học của Nhà trường. Nhà trường sẽ tiếp tục gia hạn thời gian hoàn thành học phí đến hết ngày 20/7/2021


Thông báo hoàn tất các khoản học phí còn nợ bậc thạc sĩ Khóa 2020

Thông báo hoàn tất các khoản học phí còn nợ bậc thạc sĩ Khóa 2020

Nhà trường thông báo tới học viên các về thời gian hoàn tất các khoản công nợ còn thiếu, cụ thể như sau:


Thông báo thực hiện luận văn Thạc sĩ ngành CNTT khóa 2020

Thông báo thực hiện luận văn Thạc sĩ ngành CNTT khóa 2020

Nhà trường thông báo đến học viên thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin đợt 1 năm 2020 về kế hoạch thực hiện luận văn và tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ như sau:


Thông báo miễn giảm học phí chương trình thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Thông báo miễn giảm học phí chương trình thạc sĩ Đợt 1 năm 2021

Nhà trường thông báo đến học viên chinhs ách miễn giảm học phí chương trình thạc sĩ đợt 1 năm 2021:


Thông báo học phí trình độ Thạc sĩ năm 2021

Thông báo học phí trình độ Thạc sĩ năm 2021

Nhà trường thông báo đến học viên về mức học phí áp dụng cho chương trình Thạc sĩ năm 2021. Học viên vui lòng truy cập và xem thông báo


Về đầu trang
Design by Information Management Department