Thông báo về việc tạm ngưng lịch học thạc sĩ đợt 2 năm 2019

Nhà trường Thông báo về việc tiếp tục tạm ngưng lịch học thạc sĩ đợt 2 năm 2019, bắt đầu từ ngày 09/03/2020 đến khi có thông báo mới

Chi tiết thông báo - Xem tại đây

Đã đọc 889 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department