Print this page

Thông báo hướng dẫn cách xem thời khóa biểu và cách đăng nhập học elearning

I/ Hướng dẫn cách xem thời khóa biểu

1/ Có 2 cách xem Thời khóa biểu

  • Cách 1: Anh chị vào website: phongdaotao.ntt.edu.vn

Mục Đăng nhập:

Mã sinh viên: Nhập mã học viên (ví dụ: 2011550445)

Mật khẩu: Mặc định 1111

  • Cách 2: Anh chị tải app để ACS-student

Username: Mã học viên

Mật khẩu: Mặc định 1111

2/ Kí hiệu phòng học

  • Kí hiệu B, C, D: Địa điểm 298A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4
  • Kí hiệu A: Địa điểm 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4

3/ Kí hiệu tiết học (Mỗi tiết 45 phút)

  • Tiết 1 – 6: Buổi sáng từ 7h00 – 11h45
  • Tiết 7 – 12: Buổi chiều từ 13h00 – 17h45
  • Tiết 13 – 16: Buổi tối từ 18h00 – 21h15

II/ Cách học Elearning

1/ Trang website học elearning: lms.ntt.edu.vn

2/ Cách đăng nhập:

Username: Mã học viên

Mật khẩu: Mã học viên

Đã đọc 466 lần