Về việc điều chỉnh nghỉ Ngày Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Căn cứ Thông báo số 123/TB-TEX ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc điều chỉnh nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5,

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/Chị học viên thạc sĩ thời gian nghỉ như sau:

- Thời gian nghỉ lễ từ ngày 30/04/2021 (thứ sáu) đến hết ngày 03/05/2021 (thứ hai).

- Thứ ba ngày 04/05/2021 các học viên đi học lại bình thường

Chi tiết liên hệ

Viện Đào tạo Sau đại học: 

ĐT: 1900 2039 (Ext:379); email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đã đọc 513 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department