Thông báo hoàn tất các khoản học phí còn nợ bậc thạc sĩ Khóa 2020

Nhà trường thông báo tới học viên các về thời gian hoàn tất các khoản công nợ còn thiếu, cụ thể như sau:

Lớp 20MDL1A, 20MTC1A, 20MTH1A: Xem tại đây

Lớp 20MQT1A: Xem tại đây

Đã đọc 256 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department