Thông báo thời gian học và đóng học phí các lớp Thạc sĩ khóa 2021

Nhà trường thông báo tới học viên Thạc sĩ khóa 2021 các ngành: Du lịch, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Công nghệ thông tin về thời gian đóng học phí khóa 2021 như sau:

Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Đã đọc 552 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department