Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ lớp 19MQT1A

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 khóa 2019 (19MQT1A) về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ bằng hình thức online một số nối dung như sau:

 Chi tiết thông báo: Xem tại đây

Đã đọc 311 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department