Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019

Nhà trường thông báo cho các học viên kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019 như sau:

STT Số báo danh Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Điểm TB
1 1800000066 Trần Thụy Kim Anh Nữ 23/09/1988 18MQT1A 5.6
2 1800000088 Lý Hồng  Chương Nam 30/09/1981 18MQT1A 6.6
3 1611542351 Nguyễn Duy  Đắc Nam 21/03/1984 16MTH1A 5.9
4 1800000108 Võ Thị Phương  Dung Nữ 25/04/1989 18MQT1A 6.8
5 1800000102 Trương Thị Em Nữ 09/08/1969 18MQT1A 6
6 1800000116 Hồ Thị Trúc Giang Nữ 12/06/1979 18MQT1A 6.5
7 1800000099 Thái Thanh  Nam 07/07/1969 18MQT1A 6
8 1800000098 Lưu Thị  Hải Nữ 27/06/1977 18MQT1A 5.9
9 1800000115 Nguyễn Thị Kim  Hoàng Nữ 23/01/1985 18MQT1A 6
10 1800000114 Trần Thị Thu  Hương Nữ 09/01/1976 18MQT1A 6.8
11 1611542357 Nguyễn Văn  Ka Nam 19/01/1989 16MTH1A 5.9
12 1800000096 Nguyễn Phước Hoàng  Nhung Nữ 20/11/1983 18MQT1A 6
13 1611542356 Hoàng Ngọc  Oanh Nữ 29/07/1987 16MTH1A 6.6
14 1611542353 Phạm Hồ Nam  Phương Nam 12/04/1986 16MTH1A 6.6
15 1811546957 Nguyễn Trần Như  Quỳnh Nữ 16/03/1980 18MQT1A 6.8
16 1800000065 Trần Thanh Sang Nam 19/04/1990 18MQT1A 6.6
17 1711549633 Nguyễn Quỳnh  Sơn Nam 11/02/1987 17MQT1A 6.8
18 1800000101 Nguyễn Trương Thanh Tâm Nam 06/01/1994 18MQT1A 6.6
19 1800000132 Vũ Hoàng  Tâm Nam 26/04/1982 18MQT1A 6.3
20 1800000120 Từ Vĩnh  Thành Nam 22/03/1978 18MQT1A 6.3
21 1711549622 Lâm Thanh  Thảo Nữ 25/01/1992 17MQT1A 6.9
22 1800002848 Nguyễn Mai  Thi Nữ 02/10/1984 18MTC1A 7
23 1611542358 Nguyễn Ngọc  Thọ Nam 22/02/1977 16MTH1A 6.4
24 1800000111 Dương Thị Khánh Thư Nữ 21/05/1982 18MQT1A 5.8
25 1800000110 Lương Đoàn Quốc  Thuận Nam 18/09/1990 18MQT1A 5.4
26 1800000021 Nguyễn Thị Thu  Thủy Nữ 23/08/1979 18MQT1A 5
27 1611542354 Phạm Tuyết  Trang Nữ 06/01/1989 16MTH1A 6.6
28 1800002956 Huỳnh Văn  Trung Nam 07/11/1972 18MTC1A 6.4
29 1611542352 Trần Thanh  Nam 10/07/1986 16MTH1A 6.3
30 1611542355 Nguyễn Lâm  Viên Nam 15/03/1984 16MTH1A 5.9
31 1800000113 Nguyễn Thị Thu Vĩnh Nữ 12/02/1977 18MQT1A 5.6
32 1800000112 Trương Thị Kim Xuyến Nữ 27/03/1982 18MQT1A 6.5

Ghi chú: Điểm đạt >= 5.0

Học viên muốn xem điểm cụ thể vui lòng liên hệ Viện Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học

Đã đọc 537 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department