Danh sách hội đồng và thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ CNTT khóa 2016

Viện Nghiên cứu và Đào tạo sau đại học thông báo cho các anh chị học viên ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 về hội đồng bảo vệ luận văn như sau:

I. Thời gian: 6h45, thứ 7 ngày 06/04/2019

II. Chương trình buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ

  1. Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, giới thiệu danh sách thành viên có mặt, đại biểu tham dự và công bố chương trình làm việc.
  2. Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học và các điều kiện cần thiết khác để học viên bảo vệ luận văn;
  3. Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc ý kiến thắc mắc (nếu có) về lý lịch khoa học và quá trình đào tạo của học viên.
  4. Tác giả luận văn trình bày tóm tắt nội dung luận văn trong thời gian không quá 15 phút.
  5. Các thành viên hội đồng đọc bản nhận xét (có văn bản kèm theo) và đặt câu hỏi cho học viên, hỏi về bài báo khoa học (nếu có). Trường hợp có bài báo khoa học được thưởng từ 0.5 – 1 điểm
  6. Tác giả luận văn trả lời các câu hỏi của phản biện, các thành viên khác trong Hội đồng và những người tham dự.
  7.  Hội đồng họp riêng để bỏ phiếu chấm luận văn thạc sĩ và thảo luận, thống nhất đánh giá luận văn thạc sĩ.
  8.  Chủ tịch Hội đồng đọc biên bản của Hội đồng, công bố kết quả bảo vệ luận văn và tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ.

III. Danh sách hội đồng

STT Họ tên học viên Đề tài Hướng dẫn Phòng Chủ tịch Phản biện 1 Phản biện 2 Ủy viên Thư ký Thời gian bảo vệ
1 Nguyễn Duy Đắc Sử dụng cây CF-Tree nhị phân để khởi tạo tập cụm cho giải thuật K-Means TS. Nguyễn Đức Cường D.101 PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng PGS. TS Phan Công Vinh TS Ngô Tấn Vũ Khanh TS Dương Trọng Hải 7h30 - 8h05
2 Nguyễn Văn Ka Đánh giá các giao thức điều khiển truyền thông trong mạng máy tính TS. Nguyễn Kim Quốc D.101 PGS. TS Phan Công Vinh PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng TS Ngô Tấn Vũ Khanh TS Dương Trọng Hải 8h10 - 8h45
3 Nguyễn Ngọc Thọ Nghiên cứu các cơ chế điều khiển truyền thông tại các bộ định tuyến TS. Nguyễn Kim Quốc D.101 PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ TS Dương Trọng Hải PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng PGS. TS Phan Công Vinh TS Ngô Tấn Vũ Khanh 8h50 - 9h25
4 Lê Thanh Nhật Trung Phân lớp ứng dụng các giao thức định tuyến trong mạng không dây TS. Nguyễn Kim Quốc D.101 PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ TS Ngô Tấn Vũ Khanh PGS. TS Phan Công Vinh TS Dương Trọng Hải 9h30 - 10h05
5 Trần Thanh Tú Tăng cường khả năng xử lý trực tiếp dữ liệu bị thiếu cho giải thuật Học luật RULES6 TS. Nguyễn Đức Cường D.101 PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ TS Dương Trọng Hải PGS. TS Nguyễn Tuấn Đăng PGS. TS Phan Công Vinh TS Ngô Tấn Vũ Khanh 10h10 - 10h45
6 Hoàng Ngọc Oanh Ứng dụng Business Intelligence trong thời đại công nghệ số: Một Case study tai Trường Đại học Việt Nam TS. Ngô Tấn Vũ Khanh D.103 PGS. TS Trần Văn Lăng PGS. TS Nguyễn Thanh Bình TS Trương Hải Bằng TS Nguyễn Đức Cường TS Nguyễn Kim Quốc 7h30 - 8h05
7 Phạm Hồ Nam Phương Nghiên cứu về chuyển đổi (Số hóa) Trường Đại học: Một số ví dụ tại Đại học ở Việt Nam TS. Ngô Tấn Vũ Khanh D.103 PGS. TS Trần Văn Lăng TS Nguyễn Đức Cường PGS. TS Nguyễn Thanh Bình TS Trương Hải Bằng TS Nguyễn Kim Quốc 8h10 - 8h45
8 Phạm Tuyết Trang Mô hình hóa các tính toán thông minh trong hệ thống Smartphone PGS.TS Phan Công Vinh D.103 PGS. TS Nguyễn Thanh Bình TS Trương Hải Bằng TS Nguyễn Đức Cường PGS. TS Trần Văn Lăng TS Nguyễn Kim Quốc 8h50 - 9h25
9 Nguyễn Lâm Viên Nghiên cứu một số tính chất của tính toán phỏng tự nhiên PGS.TS Phan Công Vinh D.103 PGS. TS Trần Văn Lăng PGS. TS Nguyễn Thanh Bình TS Trương Hải Bằng TS Nguyễn Kim Quốc TS Nguyễn Đức Cường 9h30 - 10h05

IV. Yêu cầu

  1. Học viên chuẩn bị slide Powerpoint trình bày tối đa 15 phút
  2. Trang phục: Nam áo sơmi, quần tây, thắt caravat; Nữ mặc áo dài hoặc trang phục công sở
Đã đọc 644 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department