Thông báo dừng tổ chức Lễ tốt nghiệp ngày 22/5/2021

Thông báo dừng tổ chức Lễ tốt nghiệp ngày 22/5/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; nhằm chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đảm bảo sức khỏe an toàn cho viên chức, người lao động, học viên. Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên nội dung như sau:


Về việc điều chỉnh nghỉ Ngày Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Về việc điều chỉnh nghỉ Ngày Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Căn cứ Thông báo số 123/TB-TEX ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về việc điều chỉnh nghỉ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5,


Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp thạc sĩ

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến học viên thạc sĩ về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp; cấp bằng tốt nghiệp và các điều kiện nhận bản chính bằng tốt nghiệp như sau:


Thông báo Lễ khai giảng khóa đào tạo Thạc sĩ khóa 2020

Thông báo Lễ khai giảng khóa đào tạo Thạc sĩ khóa 2020

Nhà trường kính mời các anh chị học viên trúng tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ khóa 2020 về dự Lễ khai giảng


Thông báo tổ chức giảng dạy các môn học trên lớp

Thông báo tổ chức giảng dạy các môn học trên lớp

Căn cứ và kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021;


Thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

Thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

Thông báo cho các anh chị học viên đã tốt nghiệp về thời gian, thủ tục nhận bằng tốt nghiệp như sau:


Về đầu trang
Design by Information Management Department