Thông báo miễn giảm học phí cho học viên thạc sĩ khóa 2020

Thông báo cho các anh chị học viên thạc sĩ khóa 2020 về thủ tục miễn giảm học phí, cụ thể như sau:

Thời gian nhận hồ sơ miễn giảm: Đến  30/10/2020

Chi tiết thông báo Tại đây

Mẫu đơn miễn giảm - Tải tại đây

Đã đọc 834 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department