ĐÔI NÉT VỀ VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH (NTTU)

Ra đời từ chủ trương xã hội hóa giáo dục, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng đầu tư, xây dựng và phát triển để trở thành một trường đại học đẳng cấp quốc gia và hội nhập quốc tế. Sau hơn 23 năm, đến nay trường đã có những bước tiến vượt trội trong công tác đào tạo với 6 cơ sở đào tạo, 50 chương trình đào tạo bậc đại học, 7 chương trình đào tạo thạc sĩ, 1 chương trình đào tạo tiến sĩ và các chương trình liên kết quốc tế. Trước việc phát triển không ngừng, Viện Đào tạo Sau đại học được thành lập năm 2016 theo Quyết định số 202/QĐ-NTT ngày 02/05/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Việc thành lập Viện nhằm đáp ứng chủ trương mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học; thích ứng kịp thời với những nhu cầu của xã hội và nền kinh tế năng động hiện nay, đồng thời góp phần xây dựng trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế.

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử hình thành và mục tiêu

Đọc thêm

Thành tích đạt được

Đọc thêm