Tập huấn “Kỹ năng tra cứu, trích dẫn tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn Thạc sĩ”


          Ngày 29/10/2022, Trung tâm Thông tin – Thư viện phối hợp cùng Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức thành công lớp tập huấn “Kỹ năng tra cứu, trích dẫn tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện luận văn Thạc sĩ”
         Nhằm giúp học viên Thạc sĩ có thêm kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng hiệu quả công bố khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu, tài liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế phục vụ cho việc thực hiện nghiên cứu khoa học.
         Hy vọng sau khi kết thúc lớp tập huấn, cùng với những kiến thức bổ ích, các học viên thạc sĩ có thể áp dụng hiệu quả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Học viên tham dự trực tiếp tại Trung tâm Thư viện
Học viên tham dự online