Thư viện Video

Sự kiện sắp diễn ra

Ngày giải phóng miền Nam

Tháng 4
Thứ năm
30
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí…

Tháng 5
Thứ ba
19
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng

Quốc khánh mùng 2/9

Tháng 9
Thứ tư
2
75 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9

Mặt trận Tổ quộc Việt Nam

Tháng 11
Thứ tư
18
Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về thành lập Hội phản đế Đồng minh.
Về đầu trang
Design by Information Management Department