NTTU – Biểu mẫu tuyển sinh Tiến sĩ

  1. Đơn dự tuyển: Tải tại đây
  2. Lý lịch khoa học: Tải tại đây
  3. Xác nhận thâm niên công tác: Tải tại đây
  4. Thư giới thiệu: Tải tại đây
  5. Kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa: Tải tại đây