Thông báo Tuyển sinh ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất trình độ Thạc sĩ năm 2022

Thông báo Tuyển sinh ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất trình độ Thạc sĩ năm 2022

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất trình độ thạc sĩ năm 2022:


Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

CHÍNH THỨC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH ĐƯỢC PHÉP TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT – TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ


Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Thông báo Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022:


Thông báo tổ chức thi tuyển ngày 10/10/2021

Thông báo tổ chức thi tuyển ngày 10/10/2021

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo về ngày thi tuyển sinh thạc sĩ 10/10/2021


Thông báo Tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ ngày 10/10/2021

Thông báo Tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ ngày 10/10/2021

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo Thi tuyển sinh Thạc sĩ ngày 10/10/2021:


Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Chuỗi Cung ứng do Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) và tổ chức ISCEA cấp bằng.


Thông báo tuyển sinh bằng đôi Đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển sinh bằng đôi Đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh chương trình song bằng đợt 1 năm 2021:

 


Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Đợt 2 năm 2021

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Đợt 2 năm 2021

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2021:


Thông báo Tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng

Thông báo Tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo tuyển sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Chuỗi Cung ứng do Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) cấp bằng.


Về đầu trang
Design by Information Management Department