Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019

Nhà trường thông báo cho các học viên kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh thạc sĩ - Ngày 10/03/2019 như sau:


Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2016

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến học viên đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin khóa 2016 về thời gian tổ chức Lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp như sau:


Thông báo hoàn trả lệ phí ôn thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

Thông báo hoàn trả lệ phí ôn thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2019

Nhà trường xin thông báo về việc hoàn trả lệ phí ôn thi tuyển sinh thạc sĩ Đợt thi tháng 12/2018 và tháng 06/2019 đối với các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng.


Về đầu trang
Design by Information Management Department