Thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

Thông báo thời gian phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ năm 2020

Thông báo cho các anh chị học viên đã tốt nghiệp về thời gian, thủ tục nhận bằng tốt nghiệp như sau:


Thông báo Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt tháng 11 năm 2020

Thông báo Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt tháng 11 năm 2020

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo về thời gian tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh - đợt tháng 11 năm 2020


Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo về thời gian, thủ tục và các thông tin tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Chi tiết tại đây


Thông báo hoàn tất công nợ học phí thạc sĩ

Thông báo hoàn tất công nợ học phí thạc sĩ

Nhà trường thông báo cho các lớp 17MQT1A, 18MQT1A, 18MTC1A, 18MTH1A, 18MQT1B, 18MTC1B, 19MQT1A, 19MTC1A


Thông báo đóng học phí học kì 2 - đợt 3 năm 2019

Thông báo đóng học phí học kì 2 - đợt 3 năm 2019

Thông báo cho 3 lớp thạc sĩ 19MDL1A, 19MQT1B, 19MTC1B 


Thông báo về việc ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc thạc sĩ năm 2020

Thông báo về việc ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc thạc sĩ năm 2020

Nhà trường thông báo cho các anh chị học viên Cao học các lớp về kế hoạch tổ chức ôn và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc thạc sĩ,


Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2020

Kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2020

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo về kế hoạch tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh - đợt 2 năm 2020


Thông báo Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2020

Thông báo Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2020

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo về thời gian tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh - đợt 1 năm 2020


Về đầu trang
Design by Information Management Department