NTTU-Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ

1. Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ năm 2016 – Xem tại đây

2. Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ 2019 – Xem tại đây

3. Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ từ khóa 2022 – Xem tại đây