Công khai kết luận thanh tra tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Công khai kết luận thanh tra tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ trường Đại học Nguyễn Tất Thành – Xem tại đây