Quyết định miễn giảm học phí cho học viên chương trình Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
  • Căn cứ Quyết định số 621/QĐ – TTg ngày 26/04/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;
  • Căn cứ chính sách tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 và thông báo số 106/TB-NTT ngày 22/05/2023 về chính sách học bổng tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023;
  •  Xét hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí của học viên;
  • Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học,

_Chi tiết thông báo:  Xem tại đây