Thông Báo: Chương Trình Tập Huấn “Xây Dựng Tổng Quan Tài Liệu Hỗ Trợ Nghiên Cứu Bằng Phương Pháp PRISMA”

Hãy tham gia ngay chương trình đặc biệt “Xây Dựng Tổng Quan Tài Liệu Hỗ Trợ Nghiên Cứu bằng Phương Pháp PRISMA” để nắm bắt những kỹ năng quan trọng trong nghiên cứu. Chương trình giúp học viên:
  1. Chương trình: “Xây dựng tổng quan tài liệu hỗ trợ nghiên cứu bằng phương pháp PRISMA”
  • Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trường Du lịch, Đại học Huế
  • Báo cáo viên: ThS. Trần Thị Thúy Kiều – Giám đốc Trung tâm thông tin Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  1. Hình thức tổ chức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
  • Link trực tuyến:  meet.google.com/ysw-vrhe-pza
  1. Thời gian: Từ 8g30 – 12g00 Thứ Ba ngày 29/08/2023
  2. Địa điểm: A803 – cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

_ Tra Cứu và Trích Dẫn Tài Liệu: Hiểu cách sử dụng Thư viện số để tìm và trích dẫn tài liệu đúng cách.

_ Phân Tích Trắc Lượng Bằng Scopus: Tận dụng Scopus để phân tích dữ liệu trắc lượng và nắm bắt xu hướng nghiên cứu.

_ Áp Dụng Mô Hình PRISMA: Hiểu rõ cách áp dụng mô hình PRISMA để xây dựng tài liệu hỗ trợ nghiên cứu chất lượng.

_ Sử Dụng Công Cụ Nghiên Cứu: Học cách sử dụng Web of Science và Google Scholar để tìm kiếm thông tin.

_ Tận Dụng Dịch Vụ Hỗ Trợ: Hiểu về các dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu mà Thư viện cung cấp.

  • Tham gia để nhận kỹ năng, hiểu rõ xu hướng, và tận dụng tài liệu tốt hơn.
  • Đăng ký ngay tại https://forms.gle/ecNGVnQXfg9BNhEw7
  • Hãy cùng nhà trường tạo sự hấp dẫn cho nghiên cứu của bạn!
Trân trọng,
Viện Đào tạo Sau đại học