Thông báo Thời gian thu học phí học kì các lớp thạc sĩ, tiến sĩ trong năm 2024

_Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến học viên, NCS về mốc thời gian thu học phí bậc Sau đại học trong năm 2024

_Chi tiết thông báo: Xem tại đây