Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành CNTT khóa 2022

Căn cứ quyết định số 2295 ngày 15 tháng 11 năm 2023 và 2378 ngày 30 tháng 11 năm 2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành CNTT cho các học viên Thạc sĩ ngành CNTT khóa 2022 (đính kèm danh sách tên đề tài và tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: