Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành DU LỊCH khóa 2022

Căn cứ quyết định số 35 ngày 09 tháng 01 năm 2024, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành Du lịch cho các học viên Thạc sĩ ngành Du lịch khóa 2022 (đính kèm danh sách tên đề tài và tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây