Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành QTKD khóa 2022

Căn cứ quyết định số 2377 ngày 30 tháng 11 năm 2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành QTKD cho các học viên Thạc sĩ ngành QTKD khóa 2022 (đính kèm danh sách tên đề tài và tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây