Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ ngành Du lịch khóa 2021&2020

Căn cứ quyết định số 1419 ngày 28 tháng 08 năm 2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ ngành Du lịch cho các học viên Thạc sĩ ngành khóa 2020 và 2021 (đính kèm danh sách tên đề tài và tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây