Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ ngành Du lịch-Lớp 21MDL1.BD

Căn cứ quyết định số 139 ngày 07 tháng 07 năm 2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ ngành Du lịch cho các học viên Thạc sĩ lớp 21MDL1.BD (đính kèm danh sách tên đề tài và tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây