Quyết định giao đề tài và giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ ngành LKT khóa 2022

Căn cứ quyết định số 2651 ngày 21 tháng 12 năm 2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc giao đề tài và giảng viên hướng dẫn Luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế cho các học viên Thạc sĩ ngành Luật kinh tế khóa 2022 (đính kèm danh sách tên đề tài và tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây