Quyết định giao giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành CNTT lớp 22MTH1A

Căn cứ quyết định số 1963 ngày 16 tháng 10 năm 2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn cho các học viên Thạc sĩ ngành CNTT khóa 2022 lớp 22MTH1A (đính kèm danh sách tên học viên, tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây