Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành TCNH lớp 22MTC1A

Căn cứ quyết định số 36 ngày 09 tháng 01 năm , Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn đề án cho các học viên Thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng lớp 22MTC1A của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (đính kèm danh sách tên học viên, tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây