Quyết định giao giảng viên hướng dẫn Đề án Thạc sĩ ngành Du lịch lớp 22MDL1B

Căn cứ quyết định số 2379 ngày 30 tháng 11 năm 2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn cho các học viên Thạc sĩ ngành Du lịch khóa 2022 lớp 22MDL1B (đính kèm danh sách tên học viên, tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo: Xem tại đây