Thông báo tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

NTTU-Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh và đào tạo ngành Du lịch, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Công nghệ thông tin  – trình độ tiến sĩ

Chi tiết thông báo – Xem tại đây

I/ Chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh
TT Ngành tuyển sinh Mã số Chỉ tiêu

dự kiến 2023

Kiểm tra và đánh giá thí sinh
1 Công nghệ thông tin 9480201 18 Trình bày đề cương tổng quát đề tài nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước Hội đồng chấm đề cương.
2 Quản trị kinh doanh 9340101 25
3 Tài chính ngân hàng 9340201 25
4 Du lịch 9810101 25

II/ Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

III/ Hình thức và thời gian đào tạo

 1. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm (36 tháng) tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm (48 tháng) tập trung liên tục.
 2. Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy; nghiên cứu sinh phải dành đủ thời gian học tập, nghiên cứu tại Nhà trường theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó khi đăng kí đủ 30 tín chỉ trong một năm học được xác định là tập trung toàn thời gian.

IV/ Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

 1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành phù hợp với ngành đăng kí dự tuyển, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;
 1. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ
 2. Có Phiếu đăng kí dự xét tuyển nghiên cứu sinh, một dự thảo bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn Nhà trường; dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn.
 3. Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng kí theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Hiệu trưởng quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

V/ Hồ sơ đăng kí dự tuyển: 

 1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu BMTS01); Tải tại đây
 2. Lý lịch khoa học của người dự tuyển (theo mẫu BMTS02, có xác nhận của cơ quan/địa phương, có đóng dấu giáp lai ảnh); Tải tại đây
 3. Xác nhận công tác (theo mẫu BMTS03); Tải tại đây
 4. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (nếu học từ ĐH);
 5. Bản sao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, bản sao bảng điểm Thạc sĩ;
 6. Bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ,
 7. Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
 8. 05 bản bài luận về hướng nghiên cứu (theo mẫu); Tải tại đây
 9. Bản sao các công trình nghiên cứu khoa học của người dự tuyển;
 10. Kế hoạch học tập toàn khóa, có sự đồng ý của người hướng dẫn(theo mẫu BMTS05); Tải tại đây
 11. Lý lịch khoa học của người hướng dẫn;
 12. Bản sao các công trình nghiên cứu khoa học của người hướng dẫn;
 13. 02 thư giới thiệu của nhà khoa học cùng ngành (theo mẫu BMTS04); Tải tại đây
 14. Giấy chứng nhận đối tượng chính sách (nếu có);
 15. 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

VI/ Kế hoạch tuyển sinh

Nội dung Mốc thời gian
Thời gian nhận hồ sơ đến 30/08/2023
Tổ chức đánh giá bài luận 17/09/2023
Thời gian công bố kết quả 24/09/2023
Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến) 25/09/2023 – 10/10/2023
Thời gian học chính thức (dự kiến) 30/10/2023

VII. Địa điểm nộp hồ sơ, các khoản phí và thông tin liên hệ, hỗ trợ :

1.Thời gian

Từ 7g30 đến 18h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

2.Địa điểm:

Viện Đào tạo Sau đại học

Địa chỉ: Số 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.Hồ Chí Minh.

Hotline/Zalo: 0888.298.300 – Điện thoại: 1900 2039 (Ext: 379)

Email: saudaihoc@ntt.edu.vn; Website: saudaihoc.ntt.edu.vn

Fanpage : https://www.facebook.com/saudaihoc.ntt.edu.vn