Quyết định giao giảng viên hướng dẫn luận văn Thạc sĩ ngành Du lịch lớp 21MDL1B & 20MDL1.BD

Căn cứ quyết định số 1745 ngày 09 tháng 11 năm 2022, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành quyết định về việc phân công giảng viên hướng dẫn cho các học viên Thạc sĩ ngành Du lịch khóa 2020 và khóa 2021 của 2 lớp 20MDL1.BD & 21MDL1B (đính kèm danh sách tên học viên, tên giảng viên hướng dẫn)

Chi tiết thông báo:

Lớp 20MDL1.BD_Xem tại đây

Lớp 21MDL1B_Xem tại đây