Quyết định miễn giảm học phí cho học viên chương trình Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
  • Căn cứ Quyết định số 621/QĐ – TTg ngày 26/04/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;
  • Căn cứ chính sách tuyển sinh thạc sĩ năm 2022 và thông báo số 186/TB-NTT ngày 13/09/2022 về miễn giảm học phí cho học viên;
  • Xét hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí của học viên

_Chi tiết thông báo: Xem tại đây