Thông báo Tổ chức hội đồng đánh giá đề cương luận văn Thạc sĩ ngành TCNH Khóa 2021

Ngày 13/11/2022, Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp với Khoa Tài chính – Kế toán tổ chức Buổi bảo vệ Đề cương luận văn Thạc sĩ cho các Anh/Chị học viên khóa 2021 lớp 21MTC1B và khóa 2020 lớp 20MTC1.BD chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.