Thông báo Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho Học viên Thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến học viên Thạc sĩ về việc tổ chức lễ tốt nghiệpcấp bằng tốt nghiệp và các điều kiện nhận bản chính bằng tốt nghiệp; họp mặt CLB cựu học viên Cao học; tiệc mừng Tân học viên Thạc sĩ  đợt 2 năm 2023
_Chi tiết thông báo: Xem tại đây