Thông báo dời ngày phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ (số 2)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Viện Đào tạo Sau đại học thông báo cho các học viên Thạc sĩ về việc tiếp tục dời ngày tổ chức phát bằng tốt nghiệp như sau:

1. Đối tượng: Các học viên Thạc sĩ đã hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ từ tháng 12/2020 – tháng 4/2021

2. Thời gian dự kiến phát bằng mới: Nhà trường sẽ thông báo ít nhất 01  tuần trước ngày nhận bằng

3. Địa điểm: Viện Đào tạo Sau đại học

4. Thủ tục khi nhận bằng tốt nghiệp: Bản chính + 02 bản sao y công chứng CMND/CCCD

Viện Đào tạo Sau đại học rất mong sự chia sẻ của các học viên để cùng chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

Mọi hỗ trợ học viên liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học – 19002039 (nội bộ 379) hoặc email saudaihoc@ntt.edu.vn