Thông báo dời ngày phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo cho các học viên Thạc sĩ đã tốt nghiệp về việc dời ngày tổ chức phát bằng tốt nghiệp như sau:

1. Đối tượng: Các học viên Thạc sĩ đã hoàn thành bảo vệ luận văn thạc sĩ từ tháng 12/2020 – tháng 4/2021

2. Thời gian dự kiến phát bằng mới: Từ 08/7/2021 – 15/7/2021

3. Địa điểm: Viện Đào tạo Sau đại học

4. Thủ tục khi nhận bằng tốt nghiệp: Bản chính + 02 bản sao y công chứng CMND/CCCD

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, Viện Đào tạo Sau đại học rất mong sự chia sẻ của các học viên để cùng chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

Mọi hỗ trợ học viên liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học – 19002039 (nội bộ 379) hoặc email saudaihoc@ntt.edu.vn

Xem chi tiết thông báo: Xem tại đây